mapa strony   |
SmodCMS

Ogłoszenia

 
 

DZIEŃ  DYNI


 
Dnia 29.10.2021r. /piątek/ będziemy obchodzić
 
"DZIEŃ DYNI"
 
W tym dniu prosimy o ubranie dzieci na pomarńczowo /może być pomarańczowy akcent/
 
                                         DZIĘKUJEMY !!!
 

ZEBRANIA Z RODZICAMI

  ZAPRASZAMY NA ZEBRANIA  INFORMACYJNO- ORGANIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH

07.09.2021r.    /WTOREK/

Grupa I   godz. 16.00
Grupa  II  godz.17.00

08.09.2021r.  /ŚRODA/

Grupa IV  godz. 16.00
Grupa  III  godz. 17.00

09.09.2021r.  /CZWARTEK/

Grupa V  godz. 16.00
Grupa  VI  godz. 17.00

PRZYPOMINAMY,ŻE PRZEDSZKOLE ZAPEWNIA OPIEKĘ DZIECIOM DO GODZINY 17.00.

INFORMACJE
DOTYCZĄCE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Szanowni Rodzice,

Serdecznie witamy w nowym roku szkolnym 2021/2022.

Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.00 do 17.00. Szczegółowy rozkład dnia znajduje się na stronie internetowej przedszkola  https://www.przedszkole179.pl  w zakładce Ramowy Rozkład Dnia.

Zasady przyprowadzania i odprowadzania dzieci:

Przyprowadzanie:

Rodzice dzieci nowoprzyjętychw pierwszym tygodniu września przyprowadzają dziecko do szatni przedszkola gdzie pomagają dziecku w przebraniu się, a następnie dziecko  zaprowadzane jest do sali przez panie pełniące dyżur w szatni.

Dzieci kontynuujące przedszkole  są odbierane przez panie pełniące dyżur przy drzwiach wejściowych do przedszkola a następnie odprowadzane na sale.

O godz. 8.30 wydawane jest śniadaniei nie będzie pełniony dyżur w szatni przez naszych pracowników, dlatego zwracamy się z ogromną prośbą o przyprowadzanie wszystkich dzieci do godz. 8.30.

Odbiór:

Ze względu na porę obiadową ok.godz.14.00, dyżur w szatni rozpoczyna się o godz. 14.30
i od tej pory można odbierać dzieci. Panie pełniące dyżur  przyprowadzają dziecko do szatni, gdzie oczekują rodzice.

W początkowym okresie bardzo prosimy rodziców zwłaszcza dzieci nowoprzyjętych o posiadanie przy sobie dokumentu  potwierdzającego tożsamość.

Wszystkie inne osoby poza rodzicami/opiekunami prawnymi, winny być upoważnione przez rodziców ( upoważnienie załącznik) wypełnione i podpisane upoważnienie należy dostarczyć do kancelarii przedszkola.

Wyprawka dla dzieci 3 letnich ( gr. I i II)

·      pantofle antypoślizgowe ( nie klapki)

·      bielizna, zapasowe ubrania na zmianę

·      pidżamka, duży koc lub letnia kołdra obleczone poszwą ( podpisane)

·      chusteczki higieniczne, chusteczki nawilżane

Wyprawka dla dzieci 4, 5 i 6 letnich ( gr. III, IV, V, VI)

·      pantofle na zmianę

·      zapasowe ubrania

·      chusteczki higieniczne

Wszystkie sprawy organizacyjne dotyczące grupy będą omawiane na pierwszym zebraniu z rodzicami- terminy zebrań będą podane na początku września.

ODPŁATNOŚCI 

Zasady odpłatności:

Stawka żywieniowa wynosi w naszym przedszkolu: 8,80 zł za 3 posiłki ( I śniadanie , II śniadanie i obiad)

Zgodnie z Uchwałą  Nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 roku opłaty za godzinę pobytu wynoszą:

·      0 zł – dla dzieci 6 letnich, odbywających roczne przygotowanie przedszkolne

·      1 zł – dla dzieci do lat 5

·      0,50 zł  - dla dzieci z kartą KKR+, kartą Kraków dla Rodziny „N”

Odpłatności za przedszkole rodzice dokonują na numer konta 72102028920000570205905437
do 14 każdego miesiąca następującego po miesiącu uczęszczania dziecka do przedszkola, wpisując imię i nazwisko dziecka oraz  numer przedszkola. W przypadku rodzeństwa wpłatę należy dokonywać dla każdego dziecka z osobna.

WAŻNE:

1.   Zniżka godzinowa 0,50 zł obowiązuje tylko i wyłącznie po dostarczeniu do kancelarii przedszkola aktualnej  Krakowskiej Karty Rodzinnej  lub  Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem – Kraków dla Rodziny  „N”

2.   Rodzice, którzy posiadają decyzję z MOPS-u o dofinansowaniu żywienia dziecka w przedszkolu są zobowiązani do dostarczenia jej do kancelarii przedszkola.

3.   Rodzice, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności dziecka wydane przez Komisję Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności prosimy o dostarczenia jej do kancelarii przedszkola.

INFORMACJA

Szanowni Rodzice ,
od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.
rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności  i Mieszkań. 

W związku z powyższym przekazujemy w załączniku informacje  dotyczące w/w  akcji -
Dlaczego SPIS  jest ważny dla nas wszystkich? [TUTAJ]

 


 

         

OGŁOSZENIE - PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

Rodzicu,
zapoznaj się z procedurami oraz zasadami postępowania w czasie epidemii COVID-19 w Samorządowym Przedszkolu Nr 179 im. Szewczyka Dratewki

[LINK DO PROCEDURY]

[LINK  DO POBRANIA  ZGODY ]

 

CAŁOROCZNA  AKCJA CHARYTATYWNA 

 

Tak  jak  w ubiegłym roku zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców do  wzięcia  udziału
w akcji charytatywnej  "Pomagając ludziom - pomagamy naturze"

 ZEBIERAJĄC  PLASTIKOWE  NAKRĘTKI   WSPIERAMY   FUNDACJĘ  NAUKI I KULTURY , KTÓRA ORGANIZUJE POMOC
W ZAKUPIE WÓZKÓW  INWALIDZKICH  DLA  POTRZEBUJĄCYCH  DZIECI.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY  PRZYŁĄCZĄ SIĘ DO AKCJI.