mapa strony   |
SmodCMS

Ogłoszenia

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

 

TRADYCJĄ NASZEGO PRZEDSZKOLA  SĄ UROCZYSTE OBCHODY DNIA PRZEDSZKOLAKA

W TYM ROKU  ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 20.09.2022r./ wtorek/

UŚMIECH, HUMOR I ZABAWA W DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA  TO WAŻNA SPRAWA

CELE:

  • Kultywowanie tradycji przedszkolnych.
  • Dostarczenie dzieciom okazji do świętowania, wesołej zabawy, czerpania radości z bycia przedszkolakiem.
  • Wdrażanie do aktywnego organizowania i uczestniczenia w zabawach.
  • Aktywizowanie dziecięcej wyobraźni i twórczej ekspresji ruchowe

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI GRUPA II

 

Zebranie w gr. II odbędzie się
w dniu
20.09.2022 r., we wtorek, o godz. 16.30

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Zebrania z Rodzicami

Zapraszamy na zebrania, które odbędą się w dniach:

•     7 września, środa, godz.16.30        grupa  I, II, VI

•     8 września, czwartek, godz.16.30  grupa  III, IV, V

Przypominamy, że przedszkole zapewnia opiekę dzieciom do godz.17.00

INFORMACJE
DOTYCZĄCE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Szanowni Rodzice,

Serdecznie witamy w nowym roku szkolnym 2022/2023.

Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.00 do 17.00. Szczegółowy rozkład dnia znajduje się na stronie internetowej przedszkola  https://www.przedszkole179.pl  w zakładce Ramowy Rozkład Dnia.

Przyprowadzanie dzieci: do godz. 8.30
Odbieranie dzieci: od godz. 14.30

Godziny wydawanych posiłków:

  • I  śniadanie    8.30
  • II śniadanie  11.00
  • Obiad          14.00

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci:

W początkowym okresie bardzo prosimy rodziców i inne osoby upoważnione  zwłaszcza dzieci nowoprzyjętych o posiadanie przy sobie dokumentu  potwierdzającego tożsamość.

Wszystkie inne osoby poza rodzicami/opiekunami prawnymi, które będą odbierały dzieci powinny być upoważnione przez rodziców na dokumencie dostępnym w przedszkolu lub mozna go pobrać i wypełnić [DRUK UPOWAŻNIENIA DO POBRANIA]
Wypełnione i podpisane upoważnienie należy dostarczyć do przedszkola.

Listy dzieci na nowy rok szkolny są wywieszone w holu naszego przedszkola. Informację, do której grupy jest przypisane dziecko można uzyskać również telefonicznie lub e-mailowo.

Wyprawka dla dzieci 3 letnich gr. I

pantofle na zmianę – bezpieczne i wygodne do zakładania dla dziecka

bielizna, zapasowe ubrania na zmianę

pidżamka,

koc lub letnia kołdra obleczone poszwą o wymiarach 140/200 lub 160/200 - podpisane

chusteczki higieniczne, chusteczki nawilżane

Wyprawka dla dzieci 3 - 4 letnich gr. II

pantofle na zmianę – bezpieczne i wygodne do zakładania dla dziecka

bielizna, zapasowe ubrania na zmianę

chusteczki higieniczne, chusteczki nawilżane

Wyprawka dla dzieci 4 - 5 - 6 letnich gr. III, IV, V, VI

pantofle na zmianę – bezpieczne i wygodne do zakładania dla dziecka

bielizna, zapasowe ubrania na zmianę

chusteczki higieniczne

 

Wszystkie sprawy organizacyjne dotyczące grupy będą omawiane na pierwszym zebraniu z rodzicami - terminy zebrań będą podane na początku września.


ZASADY ODPŁATNOŚCI 

Zasady odpłatności w naszym przedszkolu:

  • Stawka żywieniowa zgodnie z Zarządzeniem Nr 03/08/2022 Dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 179 w Krakowie z dnia 29.08.2022 r. oraz za zgodą Urzędu Miasta Krakowa, od 01.09.2022r.  wynosi: 10,00 zł za 3 posiłki ( I śniadanie, II śniadanie i obiad)
  • Stawka za  godzinę pobytu  zgodnie z Uchwałą  Nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 roku wynosi:

0 zł – dla dzieci 6 letnich, odbywających roczne przygotowanie przedszkolne

1 zł – dla dzieci do lat 5

0,50 zł  - dla dzieci do lat 5 z kartą KKR+, kartą Kraków dla Rodziny „N”

od godz.8.00 -13.00 pobyt jest bezpłatny dla wszystkich dzieci

Odpłatności za przedszkole rodzice dokonują na numer konta 72102028920000570205905437do 14 każdego miesiąca następującego po miesiącu uczęszczania dziecka do przedszkola, wpisując imię i nazwisko dziecka oraz  numer przedszkola. Blankiety z kwotą do zapłaty będziecie Państwo otrzymywać na początku każdego miesiąca (pierwsza płatność w październiku za m-c wrzesień). W przypadku rodzeństwa wpłatę należy dokonywać dla każdego dziecka z osobna.

WAŻNE:

1.     Zniżka godzinowa 0,50 zł obowiązuje tylko i wyłącznie po dostarczeniu do kancelarii przedszkola aktualnej  Krakowskiej Karty Rodzinnej  lub  Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem – Kraków dla Rodziny  „N” ( Jeżeli karta straciła ważność, a  rodzice nie doniosą aktualnej karty do końca  danego miesiąca, zniżka nie będzie naliczana)

2.     Rodzice, którzy posiadają decyzję z MOPS-u o dofinansowaniu żywienia dziecka w przedszkolu są zobowiązani do dostarczenia jej do kancelarii przedszkola (przedszkole nie otrzymuje takich decyzji od MOPS-u, tylko i wyłącznie bezpośrednio od rodzica)

3.     Rodzice, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności dziecka wydane przez Komisję Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności prosimy o dostarczenia jej do kancelarii przedszkola.

 

 

CAŁOROCZNA  AKCJA CHARYTATYWNA 

 

Tak  jak  w ubiegłym roku zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców do  wzięcia  udziału
w akcji charytatywnej  "Pomagając ludziom - pomagamy naturze"

 ZEBIERAJĄC  PLASTIKOWE  NAKRĘTKI   WSPIERAMY   FUNDACJĘ  NAUKI I KULTURY , KTÓRA ORGANIZUJE POMOC
W ZAKUPIE WÓZKÓW  INWALIDZKICH  DLA  POTRZEBUJĄCYCH  DZIECI.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY  PRZYŁĄCZĄ SIĘ DO AKCJI.