mapa strony   |
SmodCMS

Przetwarzanie danych osobowych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Paweł Jasiołek; Adres siedziby IOD- ul.Wielopole17a,33-332Kraków; mail do Inspektora ochrony danych - inspektor2@mjo.krakow.pl