mapa strony   |
SmodCMS

REKRUTACJA

WAŻNE INFORMACJE - REKRUTACJA 2020/2021

Zgodnie z treścią Rozporządzenia MEN z 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które brzmi:

§1 ust. 2 §11b. w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.”

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  do Samorządowego Przedszkola Nr 179 im Szewczyka Dratewki w Krakowie na rok szkolny 2020/2021 zostanie ogłoszona
24 kwietnia 2020r. na stronie internetowej przedszkola oraz wywieszona w przedszkolu  https://www.przedszkole179.pl

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Samorządowego Przedszkola Nr 179im Szewczyka Dratewki w Krakowie  są zobowiązani do potwierdzenia woli
w dniach  od 27.04 do 8.05.2020r.

Ze względu na obecną sytuację wprowadzona zostanie nowa funkcjonalność modułu rekrutacyjnego Formico:

Wolę przyjęcia dziecka rodzic będzie mógł potwierdzić elektronicznie logując się na konto dziecka (krakow.formico.pl). Po zalogowaniu się na konto, należy przejść do „ Podglądu podania”, a następnie wybrać zakładkę „Potwierdzenie woli przyjęcia”, lub przesyłając e-mail do przedszkola  na adres przedszkole179@epoczta.pl
Treść wiadomości ma wskazywać, że rodzic akceptuje wynik rekrutacji i wyraża wolę uczęszczania dziecka np. akceptuję, zgadzam się.

Funkcjonalność ta zostanie włączona dla rodziców w poniedziałek (27 kwietnia).

Uwaga!

Brak potwierdzenia woli w dniach tj. 27.04-8.05.2020 jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

                                                                      

Dyrektor Przedszkola
                 Teresa Grzesik