mapa strony   |
SmodCMS

Polityka i standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem

 

Przedszkole zgodnie z aktrualnymi przepisami wprowadziła Politykę i standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Polityka i standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniemo obwiązują wszystkich pracowników przedszkola, rodziców i dzieci. 
Prosimy wszystkich o zapozannie się z Polityką i standardami ochrony dzieci przed krzywdzeniem obowiązującą w Samorządowym Przedszkolu Nr 179 im. Szewczyka Dratewki w Krakowie.

Polityka i standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Informujemy, że wersja papierowa jest dostępna na tablicy ogłoszeń przy kanceraii przedszkola.