mapa strony   |
SmodCMS

Oferta edukacyjna

 

OFERTA  EDUKACYJNA PRZEDSZKOLA

         Nasze przedszkole znajduje się w środku osiedla,zapewniając dzieciom nie tylko bezpieczną drogę do przedszkola,ale i odizolowanie od miejskiego hałasu i gwaru.

       W przedszkolu jest ciepło, przytulnie i bezpiecznie, jest w pełni dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, dysponuje dużym, dobrze wyposażonym ogrodem, jasnymi i przestronnymi salami zabaw. Teren wokół przedszkola doskonale nadaje się na spacery po najbliższej okolicy.

Nasza  Misja

      Nasze przedszkole tworzy wszystkim dzieciom przyjazne i bezpieczne warunki harmonijnego rozwoju. Każde dziecko jest wyjątkowe i osiąga sukcesy na mierę swoich mozliwości.

Nasza Wizja

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Przedszkole  zapewnienia warunki do kształcenia umiejętności i postaw dzieci, aby potrafiły one wykorzystać je w kolejnym etapie edukacji oraz były wrażliwe na potrzeby drugiego człowieka i otoczenia.
 • Przedszkole towarzyszymy dzieciom w przeżywaniu sukcesu i radzeniu sobie z porażkami.
 • Przedszkole stwarza dzieciom warunki do twórczości, rozwijania umiejętności , kształtowania samodzielności, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych tj: dobro, prawda, przyjaźń.
 • Przedszkole zapewnia dzieciom w zabawie i pracy wszechstronny rozwój oraz pozwala wykształcić cechy określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, umożliwiające rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej.
 • Przedszkole kształtuje więzi emocjonalnej dziecka z rodziną, rówieśnikami, kształtuje  właściwy stosunek do otaczającego świata, dostrzegania piękna i wartości przyrody oraz przyswajanie zasad ochrony przyrody.
 • Przedszkole przygotowuje  dzieci do pracy i życia społecznego, do aktywnego uczestnictwa w kulturze regionu, przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji.

ZAPEWNIAMY NASZYM WYCHOWANKOM

 
 
 
 • Bezpieczne warunki pobytu oraz ciepłą, rodzinną atmosferę
 • Opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej stale podnoszącej swoje umiejętności zawodowe
 • Sumienny i przyjazny dziecku personel obsługi
 • Smaczne i zdrowe posiłki przygotowywane na miejscu w kuchni przedszkolnej

Zajęcia dydaktyczne obejmujące

 • zajęcia przyrodnicze i doświadczalne
 • zajęcia pobudzające wyobraźnię i wyzwalające aktywność twórczą
 • zajęcia plastyczno-konstrukcyjne
 • zajęcia umuzykalniające
 • zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania
 • zajęcia rozwijające pojęcia matematyczne
 • zajęcia ruchowe i gimnastyczne
 • gry i zabawy w terenie
 • spotkania z ciekawymi ludźmi /pisarz, policjant, strażak.../
 • zajęcia edukacyjne w Muzeum Etnograficznym, podgórskiej Bibliotece Publicznej
 • wycieczki edukacyjno-krajoznawcze
 • wyjścia kulturalne
 • teatrzyki na terenie przedszkola
 • konkursy dla dzieci oraz rodziców
 • uroczystości przedszkolne i rodzinne
 • festyn rodzinny
 • między przedszkolną olimpiadę sportową
 • język angielski

Zajęcia dodatkowe finasowane z budżetu gminy Kraków

 
 
 •     gimnastyka korekcyjna
 •     religia
 •     taniec ludowy
 •     taniec  towarzyski
 •     zajęcia dodatkowe według harmonogramu na dany rok szkolny

Na terenie przedszkola udzielają  wsparcia

 
 
 • logopeda
 • psycholog

 

W  pracy  wychowawczo-dydaktycznej realizujemy

Program aktualnie obowiązujacy w przedszkolu w roku szkolnym 2023/2024

Lp. Nazwa programu Autor oddziały realizujące
1. "Od przedszkolaka do pierwszaka"  Iwona Broda

Oddziały

I,II,III,IV,V,VI

2. "Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim" English Play Box  Dorota Sikora-Banasik, Ewelina Wilkos

Oddziały

I,II,III,IV,V,VI

Innowacje pedagogiczne realizowane w roku szkolnym 2023/2024

Lp.

Nazwa innowacji

Autor

oddziały realizujące

1.

"Mały patriota"

Joanna Bogdan
Barbara Janica
 

Oddziały
I,II,III,IV,V,VI